NHÀ HÀNG YU DIMSUM

LOCATION:  BA RIA VUNG TAU

S: 156 M2

YEAR: 2020

DESIGN CONCEPT BY  TOTTOSI

MASTER: JOHN NGUYEN

ARCHITECTURE:  QUY LE

     

NHÀ HÀNG YU DIMSUM LOCATION:  BA RIA VUNG TAU S: 156 M2 YEAR: 2020 DESIGN CONCEPT BY  TOTTOSI MASTER: JOHN NGUYEN ARCHITECTURE:  QUY LE