Thông tin dự án:

Winmart Mỹ tho

Diện tích : 1980m2

Năm đầu tư: 2022

Chủ đầu tư: Wincomerce

Nhà thầu thi công: Tottosi Việt Nam

Các hạng mục thi công và cài đặt: Hệ tống tủ điên, hệ thống mạng, hệ thống camera giám sát, hệ thống loa, hệ thống gió tươi, hệ thống lạnh, hệ thống hút mùi, hệ đèn chiếu sáng ….

THI CÔNG HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN

THI CÔNG HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN

 

THI CÔNG HỆ THỐNG TỦ RACK

THI CÔNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, HÚT KHÓI, GIÓ TƯƠI

THI CÔNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

 

THI CÔNG HỆ THỐNG NƯỚC

THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

THI CÔNG HỆ THỐNG LOA

 

THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC

Thông tin dự án: Winmart Mỹ tho Diện tích : 1980m2 Năm đầu tư: 2022 Chủ đầu tư: Wincomerce Nhà thầu thi công: Tottosi Việt Nam Các hạng mục thi công và cài đặt: Hệ tống tủ điên, hệ thống mạng, hệ thống camera giám sát, hệ thống loa, hệ thống gió tươi, hệ thống […]