Thi công chuỗi E-COFFEE TRUNG NGUYEN

Chuỗi cafe thương Hiệu Trung Nguyên Coffee tại các tỉnh thành trong cả nước:

HANOI – LAOCAI – LAICHAU – THAIBINH- NAM ĐINH- HANAM- NINHBINH – DA NANG- HA TINH- NGHE AN- NHA TRANG- BUONMETHUOTQUANG NINH – PHUQUOC- CAN THO- GIALAI – DONGNAI- VUNG TAU …..