Cabin Home SKU 0001 dùng cho Homestay

  • Nhà Cabin trọn gói dùng cho dịch vụ lưu trú ngắn hạn
  • Thiết kế đa dụng và tối thiểu các tính năng
  • Linh hoạt lắp ráp và di dời
  • Sản xuất tại nhà máyTottosi Đồng Nai